Partnerzy Fundacji

Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami! Wasze wsparcie i pomoc są dowodem  ludzkiej dobroci.

,,Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.”

   ~Erich Fromm